Turto draudimas

0,00

Tai nekilnojamojo turto (pastatų ir kitų statinių) ir kilnojamojo turto (įrenginių, atsargų ir pan.) draudimas nuo pasirinktų rizikų.

Share