Apie Lloyd’s

Lloyd‘s – seniausia draudimo organizacija pasaulyje, kurios istorija siekia net 300 metų. Lloyd‘s yra didžiausia pasaulyje specializuota draudimo rinka, sujungianti novatoriškiausius draudikus iš viso pasaulio. Dėl unikalios struktūros Lloyd‘s gali pasiūlyti sumanius draudimo sprendimus, skirtus patiems reikliausiems klientams. 2014 metais Colemont tapo oficialiu įgaliotu Lloyd‘s partneriu/tarpininku.

Lloyd‘s finansinį pajėgumą patvirtino visos pasaulinio mąsto reitingų agentūros.

Kas yra Įgaliotas tarpininkas?


„Įgaliotas tarpininkas“ (angl. coverholder) – tai įmonė, kuri turi Lloyd‘s įgaliojimus sudaryti draudimo sutartis draudiko(ų) vardu, įgaliojimų ribose.

Kas yra įgaliojimai sudaryti draudimo sutartis draudiko(ų) vardu (angl. binding authority)?


Įgaliotam tarpininkui (angl. coverholder) suteikti įgaliojimai Lloyd‘s sindikato(ų) vardu sudaryti draudimo sutartis bei tokių įgaliojimų ribos yra nustatytos pavedimo sutartyje, angliškai vadinamoje „binding authority agreement“.

Ši sutartis taip pat numato ir kitas Įgalioto tarpininko atsakomybes, tokias kaip draudimo lėšų tvarkymas bei žalų administravimas.

Įgalioto tarpininko vaidmuo


Lloyd‘s Vadovaujančiam Agentui (angl. managing agent) suteikus savo įgaliojimus paskirtajam Įgaliotam tarpininkui, paskirtasis Įgaliotas tarpininkas gali sudaryti draudimo sutartis ir išduoti draudimo dokumentus kaip įrodymą, kad draudimo sutartys buvo sudarytos.

Paprastai paskirtajam Įgaliotam tarpininkui taip pat leidžiama rinkti įmokas ir jam gali būti leidžiama reguliuoti žalas arba atlikti kitas funkcijas. Įgaliojimų apimtis bus nurodyta pavedimo sutartyje (angl. binding authority).

Norėdamas tapti Įgaliotu Lloyd‘s tarpininku, subjektą turi laiduoti Vadovaujantysis Agentas bei jį turi patvirtinti Lloyd‘s. Todėl ūkio subjektas privalo atitikti tam tikrus standartus, kad galėtų tapti paskirtuoju Įgaliotu tarpininku.

Įgalioto tarpininko privalumai


„Įgalioto tarpininko“ modelis yra pasiteisinęs ir sėkmingas būdas bendradarbiauti su Lloyd‘s, suteikiant naudos kiekvienai šiame verslo sandoryje dalyvaujančiai šaliai:

  • Privalumai, būnant Įgaliotu tarpininku

„Įgaliotas tarpininkas“ gauna naudą iš Lloyd‘s sindikatų partnerystės, įgydamas prieigą prie solidaus Lloyd‘s prekės ženklo, finansinio pajėgumo ir reitingo, kaip ir prieigą prie patyrusių Rizikos vertintojų ir Brokerių. Taigi, „Įgalioti tarpininkai“ gali pasiūlyti įvairiausius specializuotus draudimo sprendimus suteikiamus Lloyd‘s skirtingoms verslo klasėms, pavyzdžiui, profesinės civilinės atsakomybės draudimą ar sportininkų nelaimingų atsitikimų draudimą.

  • Privalumai, bendradarbiaujant su Įgaliotais Lloyd‘s tarpininkais

Be aukščiau minėtų pranašumų, bendradarbiavimas su Įgaliotais tarpininkais suteikia žymiai ekonomiškesnę prieigą prie Lloyd‘s nei kitais būdais (pvz. atvirosios rinkos sąlygomis).

Lloyd‘s saugo visus „Įgaliotų tarpininkų“ sąrašus, kuriuose Jūs galite rasti informaciją apie tai, kurie „Įgalioti Lloyd‘s tarpininkai“ yra patvirtinti Jūsų šalyje.

Skundų nagrinėjimo tvarka


Visi skundai turi būti adresuojami UADBB „Colemont draudimo brokeris“:

UADBB „Colemont draudimo brokeris“
Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Generalinis direktorius Giedrius Čiurinskas
Tel: + 370 5 2109660
El.paštas: info@colemont.lt

Apie Jūsų skundo gavimą patvirtinsime raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

Jei esate vartotojas, sprendimas dėl Jūsų skundo Jums bus pateiktas raštu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo, arba, jei nesate vartotojas, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu Jūsų netenkins galutinis sprendimas arba jei negavote galutinio sprendimo per 14 (keturiolika) arba atitinkamai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo, galite pateikti skundą Lietuvos bankui.

Kontaktiniai duomenys:

Lietuvos bankas, Priežiūros tarnyba, Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 5 268 0029, Faks. +370 5 268 0038

El. paštas: info@lb.lt

Interneto svetainė:

www.lb.lt/consumer_protection

Jei sutartį sudarėte internetu, galite pateikti skundą per ES internetinę ginčų sprendimo (ODR) platformą. ODR platformos interneto svetainės adresas:

www.ec.europa.eu/odr.

Pirmiau minėta skundų nagrinėjimo tvarka nepažeidžia Jūsų teisių inicijuoti teisminius procesus arba alternatyvias ginčų sprendimo procedūras, atsižvelgiant į Jums pagal sutartį suteikiamas teises.

LBS0041 01/01/2019

ATKREIPKITE DĖMESĮ, kad dėl BREXIT pasikeitė sankcijų nagrinėjimo ir įsigaliojimo data. Svarbūs atnaujinimai: https://www.lloyds.com/brexit-transfer

Giedrius Čiurinskas, Colemont, Direktorius
Giedrius Čiurinskas
Generalinis direktorius
Tel: +370 5 2109674
Mob: +370 686 18769
giedrius.ciurinskas@colemont.lt