Draudimas Daugiabučių namų savininkų bendrijoms

Colemont, bendradarbiaudamas su Lloyd`s draudiku, sukūrė išskirtinį draudimo produktą Daugiabučių namų savininkų bendrijoms, kurio plati draudimo apsauga susideda iš 3 dalių. Iki šiol, tokios plačios draudimo apsaugos nesiūlė nei viena Lietuvoje veikianti draudimo kompanija, dėl nestabilios Bendrijų teisinės aplinkos ir nepriimtinos rizikos.

Share

Aprašymas

Draudimo apsauga

BENDRIJOS Vadovybės Civilinės Atsakomybės draudimas

BENDRIJOS Bendrosios Civilinės Atsakomybės Draudimas

BENDRIJOS Profesinės Civilinės Atsakomybės Draudimas

Draudimo suma250 000 EUR

 

Draudimo apsauga susideda iš trijų  dalių:

 

1. BENDRIJOS Vadovybės Civilinės Atsakomybės draudimas

 

RIZIKA:

Pagal LR įstatymus, Bendrijos Pirmininko ir Valdybos atsakomybė yra neribota, todėl jie eidami savo pareigas atsako visu savo turtu ir asmeninėmis lėšomis.

ŽALŲ PAVYZDŽIAI:

1. Bendrijos pirmininkas kaltinamas jog nesiėmė laiku sutvarkyti lifto, dėl ko viršutiniame įsikūrusi kavinė patyrė 15.000 EUR nuostolį, nes negalėjo įvykti renginys.

2. Bendrijos Valdyba gavo pretenziją iš namo gyventojų, neva dėl iššvaistytų ir netinkamai panaudotų lėšų. Pretenzijos suma 35.000 EUR.

DRAUDIMO APSAUGA:

1. Atlyginamos Teisinės gynybos išlaidos tiek pagrįstoms, tiek nepagrįstoms pretenzijoms. Galima rinktis geriausius/brangiausius advokatus ar teisininkus.

2. Jei įrodoma Bendrijos Pirmininko/Valdybos atsakomybė teisme ir nuostoliai priteisiami, draudikas juos atlygina iki draudimo sumos ribos.

3. Jei ieškinys prieš Bendrijos Vadovybę eina į teismą, pateikus draudimą teismui galima išvengti asmeninių sąskaitų/turto arešto.

4. Atlyginamos asmeninės baudos Bendrijos pirmininkui.

5. Didelė draudimo suma – 250 000 EUR.

6. Franšizė – 500 EUR.

 

2. BENDRIJOS Bendrosios Civilinės Atsakomybės Draudimas

 

RIZIKA:

Trečiųjų asmenų (įskaitant namo gyventojus) sužalojimo/mirties ar sugadinto turto atveju (išskyrus patį namą), gali kilti Bendrijos, kaip namo valdytojo bendroji civilinė atsakomybė.

ŽALŲ PAVYZDŽIAI:

1. Sužalojimas/mirtis, kaip pasekmė, dėl nukritusio varveklio, antenos, fasado dalies, tvoros, vartų prispaudimo, paslydimo, gaisro (netinkamai prižiūrėtos priešgaisrinės) sistemos, slidžių laiptų ir kt. Pretenzijų suma iš nukentėjusių ir/ar jų artimųjų gali siekti šimtus tūkstančių eurų.

2. Dėl didelio vėjo nukritęs skardos lakštas nuo stogo sugadina automobilį. Nuostolio suma 9 000 EUR.

DRAUDIMO APSAUGA:

1. Atlyginamos Teisinės gynybos išlaidos tiek pagrįstoms, tiek nepagrįstoms pretenzijoms. Galima rinktis geriausius/brangiausius advokatus ar teisininkus.

2. Jei įrodoma Bendrijos Pirmininko/Valdybos atsakomybė teisme ir nuostoliai priteisiami, draudikas juos atlygina iki draudimo sumos ribos.

3. Nereikia rinkti/naudoti Bendrijos narių asmeninių lėšų didelių nuostolių atlyginimui.

4. Socialinė atsakomybės prieš namo gyventojus, lankytojus, kaimynus ir kitus trečiuosius asmenis.

5. Didelė draudimo suma – 250 000 EUR*.

6. Franšizė – 2500 EUR.

 

3. BENDRIJOS Profesinės Civilinės Atsakomybės Draudimas

 

RIZIKA:

Draudimo kompanija atlyginusi turto žalą pagal gyventojų turto draudimą ar kitos trečiosios šalys (išskyrus namo gyventojus) gali bandyti patirtus finansinius nuostolius išsiieškoti iš Bendrijos, kaip juridinio asmens vykdančio daugiabučio namo administravimo bei valdymo profesines paslaugas.

ŽALŲ PAVYZDŽIAI:

1. Užsikišus centriniam nuotekų vamzdžiui buvo aplieti keli butai. Draudikas atlyginęs nuostolius namo gyventojams pagal jų turto draudimo sutartis bando nuostolius išsiieškoti iš Bendrijos, kaltindamas ją netinkamu namo administravimo profesinių paslaugų teikimu. Nuostolių suma 25.000 EUR.

DRAUDIMO APSAUGA:

1. Viena nemokama teisinė konsultacija atsakinėjant į draudikų raštus/pretenzijas, kurios patenka po franšizės dydžiu.

2. Atlyginamos Bendrijos Teisinės gynybos išlaidos tiek pagrįstoms, tiek nepagrįstoms pretenzijoms. Galima rinktis geriausius/brangiausius advokatus ar teisininkus.

3. Jei įrodoma Bendrijos Pirmininko/Valdybos atsakomybė teisme ir nuostoliai priteisiami, draudikas juos atlygina iki draudimo sumos ribos.

4. Didelė draudimo suma – 250 000 EUR*.

5. Franšizė – 2 500 EUR

 

*Bendrosios civilinės atsakomybės ir Profesinės civilinės atsakomybės draudimams taikoma bendra draudimo suma – 250 000 EUR vienam ir visiems įvykiams per metus.