Krovinių draudimas

0,00

Krovinių draudimas suteikia draudimo apsaugą nuo krovinio praradimo ar sugadinimo dėl bet kokių išorinių veiksnių gabenant juos sausuma, jūra ar oru.

Share

Aprašymas

Teisingai apdrausti krovinius – svarbus būdas valdyti finansines rizikas, nuostolius ar žalą. Krovinius galima apdrausti nuo „sandėlio iki sandėlio”, nepriklausomai nuo to, kiek dalyvauja subrangovų apimant daugelio vežėjų atsakomybių apribojimus, kaip „Force major”, terorizmas, streikai, riaušės ir pilietiniai neramumai.

Kai kurių vežėjų atsakomybė yra skaičiuojama, remiantis siuntos svoriu ir gali būti apribota iki tam tikros sumos. Krovinių draudimas padės išvengti krovinio vertės skaičiavimo pagal svorį, kadangi draudžiama visa krovinio vertė.

Žala kroviniui, atsakomybės našta ir ieškiniai yra tvarkomi tiesiogiai tarp draudiko ir kliento. Draudikas perima regreso teisę į kaltininką jei tai įmanoma.