Medžiotojų draudimas

Unikalus draudimo sprendimas medžiotojams tiesiogiai iš žymiausios pasaulyje draudimo organizacijos Lloyd‘s. Draudimas kompensuoja nuostolius medžioklės plotuose dėl žvėrių daromos žalos pasėliams, miškui, hidrotechnikos įrenginiams. Apdraudžiami medžiotojo ar medžioklės vadovo veiksmai.

Share

Aprašymas

Žalų pavyzdžiai

 

 • Būrelio medžiojamajame plote žvėrys nuniokojo ūkininko pasėlius, ganyklas.
 • Bebrai užtvenkė upelį, dėl ko išdžiūvo miško plotas.

 

Privalumai

 

 • Civilinės atsakomybės draudimas – 1 mln. EUR.
 • Žala trečiųjų asmenų sveikatai ir turtui (1 mln EUR).
 • Apdraudžiama medžioklės plotų naudotojų atsakomybė kylanti pagal LR Medžioklės įstatymo 18 str. (medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala žemės ūkio pasėliams, miškui, hidrotechnikos įrenginiams).

MEDŽIOTOJO/MEDŽIOKLĖS VADOVO DRAUDIMAS

 

Žalų pavyzdžiai

 

 • Sužeidus kitą žmogų, kaltininkas privalo atlyginti gydymo išlaidas ir išmokėtas jam nedarbingumo pašalpas. Šių išlaidų atlyginimo pareikalaus Ligonių kasa ir Sodra.
 • Medžioklės metu per klaidą nušovėte ūkininko gyvulį.
 • Medžioklės metu sužalojote medžioklės draugą, ar susižalojote pats.
 • Būdamas medžioklės vadovu blogai išaiškinote medžioklės eigą, taisykles, tvarką arba blogai vykdėte medžioklės vadovo pareigas ir todėl susižalojo medžioklės dalyviai ar nukentėjo kiti asmenys ar jų turtas.

Privalumai

 

 • Civilinės atsakomybės draudimas – 2 mln. EUR.
 • Žala, dėl netinkamo medžioklės vadovo pareigų vykdymo.
 • Žala trečiųjų asmenų sveikatai ir turtui.
 • Žala kito medžiotojo sveikatai ir turtui.
 • Žala varovams ar kitiems medžioklės dalyviams.