Energetikos įrenginių montuotojų profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Energetikos įrenginių įrengimo veiklos atestatą turinčio asmens profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas suteikia finansinę apsaugą įmonėms ar fiziniams asmenims, atliekantiems energetikos įrenginių įrengimą, kai paslaugų gavėjas (Jūsų klientas) pateikia pretenziją, dėl netinkamai suteiktų paslaugų ar dėl finansinių nuostolių Jūsų klientui, kilusių Jūsų suteiktų (teikiamų) paslaugų pasekoje.

Share

Aprašymas

Nuo 2019 metų sausio 1 –osios, keičiasi asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės.

Norint gauti elektros įrenginių įrengimo ir gamtinių dujų įrenginių įrengimo atestatus, ūkio subjektas ar fizinis asmuo be visų reikalingų dokumentų turi pateikti ir galiojantį profesinės civilinės atsakomybės draudimą, kaip nustatyta Energetikos įstatymo 22-1 straipsnyje.

 

Privalumai

 

  • Labai konkurencingos draudimo įmokos.
  • Trumpa anketa draudimo pasiūlymui gauti.
  • Greitas draudimo liudijimo išdavimas.
  • Draudimo suma – 10 000 EUR kiekvienam įvykiui, ir bendrai sumoje visiems įvykiams.
  • Aukščiausias finansinis patikimumas – Lloyd‘s.