Colemont Statybos darbų draudimas

Statybos (CAR+CA) privalomasis draudimas

0,00

Tai nuo staiga ir netikėtai atsitikusių įvykių draudimas, užtikrinantis statinių apsaugą statybos laikotarpiu. Kartu apdraudžiama  ir civilinė atsakomybė prieš trečiuosius asmenis (jų turto sugadinimus ar sunaikinimus, žalą sveikatai).

Categories: , .
Dalintis
Aprašymas
 • COLEMONT privalumai:

  • Geriausių sąlygų rinkoje suradimas
  • Paprasta ir trumpa anketa (galima pildyti „online“)
  • Patirtis ir kvalifikacija (mūsų draudimo brokerių komandoje buvę statybinių rizikų vertintojai, projektuotojai, inžinieriai)
  • Profesionalus žalų reguliavimas

  Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdraudžiama:

  • statinio statybos darbai
  • statinio rekonstravimo darbai
  • statinio atnaujinimo (modernizavimo) darbai
  • statinio griovimo darbai
  • kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos darbai
  • …ir šiems darbams atlikti į draudimo objekto vietą pristatyti statybos produktai

  Draudėju turi būti:

  1) Rangovas, kai statytojas (užsakovas) sudaro su rangovu rangos sutartį visiems apdraustiems darbams vykdyti;

  2) Statytojas (Užsakovas), kai statytojas (užsakovas) statinio statybą vykdo ūkio ar mišriu būdu arba nesudaro su rangovu rangos sutarties visiems apdraustiems darbams vykdyti, bet sudaro sutartis su skirtingais rangovais atskiriems apdraustiems darbams vykdyti

  Draudimo apsauga:

   

  Darbų dalis
  Civilinės atsakomybės dalis

  Draudžiamasis įvykis – staigus ir netikėtas apdrausto turto sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas, atsiradęs draudimo laikotarpiu ir draudimo vietoje dėl bet kokios priežasties, išskyrus Taisyklėse nurodytus nedraudžiamuosius įvykius.

  Apdraustas turtas – draudimo liudijime nurodytas darbų rezultatas bei apdraustiems darbams atlikti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai.

  Darbų rezultatas – apdraustų darbų metu, naudojant statybos produktus, medžiagas, renginius, sukurtas statinys arba statinio dalis.

  Draudžiamasis įvykis – reikalavimo pateikimas draudėjui arba draudikui draudimo sutarties galiojimo (statybos) metu ir/ar 2 metai po statybos pabaigos, atlyginti trečiajam asmeniui padarytą žalą dėl draudėjo/apdraustojo atliekamų ir (ar) atliktų apdraustų darbų.