Apie Lloyd’s

Lloyd‘s – seniausia draudimo organizacija pasaulyje, kurios istorija siekia net 300 metų. Lloyd‘s yra didžiausia pasaulyje specializuota draudimo rinka, sujungianti novatoriškiausius draudikus iš viso pasaulio. Dėl unikalios struktūros Lloyd‘s gali pasiūlyti sumanius draudimo sprendimus, skirtus patiems reikliausiems klientams. 2014 metais Colemont tapo oficialiu įgaliotu Lloyd‘s partneriu/tarpininku.

Lloyd‘s finansinį pajėgumą patvirtino visos pasaulinio mąsto reitingų agentūros.

Kas yra Įgaliotas tarpininkas?


„Įgaliotas tarpininkas“ (angl. coverholder) – tai įmonė, kuri turi Lloyd‘s įgaliojimus sudaryti draudimo sutartis draudiko(ų) vardu, įgaliojimų ribose.

Kas yra įgaliojimai sudaryti draudimo sutartis draudiko(ų) vardu (angl. binding authority)?


Įgaliotam tarpininkui (angl. coverholder) suteikti įgaliojimai Lloyd‘s sindikato(ų) vardu sudaryti draudimo sutartis bei tokių įgaliojimų ribos yra nustatytos pavedimo sutartyje, angliškai vadinamoje „binding authority agreement“.

Ši sutartis taip pat numato ir kitas Įgalioto tarpininko atsakomybes, tokias kaip draudimo lėšų tvarkymas bei žalų administravimas.

Įgalioto tarpininko vaidmuo


Lloyd‘s Vadovaujančiam Agentui (angl. managing agent) suteikus savo įgaliojimus paskirtajam Įgaliotam tarpininkui, paskirtasis Įgaliotas tarpininkas gali sudaryti draudimo sutartis ir išduoti draudimo dokumentus kaip įrodymą, kad draudimo sutartys buvo sudarytos.

Paprastai paskirtajam Įgaliotam tarpininkui taip pat leidžiama rinkti įmokas ir jam gali būti leidžiama reguliuoti žalas arba atlikti kitas funkcijas. Įgaliojimų apimtis bus nurodyta pavedimo sutartyje (angl. binding authority).

Norėdamas tapti Įgaliotu Lloyd‘s tarpininku, subjektą turi laiduoti Vadovaujantysis Agentas bei jį turi patvirtinti Lloyd‘s. Todėl ūkio subjektas privalo atitikti tam tikrus standartus, kad galėtų tapti paskirtuoju Įgaliotu tarpininku.

Įgalioto tarpininko privalumai


„Įgalioto tarpininko“ modelis yra pasiteisinęs ir sėkmingas būdas bendradarbiauti su Lloyd‘s, suteikiant naudos kiekvienai šiame verslo sandoryje dalyvaujančiai šaliai:

  • Privalumai, būnant Įgaliotu tarpininku

„Įgaliotas tarpininkas“ gauna naudą iš Lloyd‘s sindikatų partnerystės, įgydamas prieigą prie solidaus Lloyd‘s prekės ženklo, finansinio pajėgumo ir reitingo, kaip ir prieigą prie patyrusių Rizikos vertintojų ir Brokerių. Taigi, „Įgalioti tarpininkai“ gali pasiūlyti įvairiausius specializuotus draudimo sprendimus suteikiamus Lloyd‘s skirtingoms verslo klasėms, pavyzdžiui, profesinės civilinės atsakomybės draudimą ar sportininkų nelaimingų atsitikimų draudimą.

  • Privalumai, bendradarbiaujant su Įgaliotais Lloyd‘s tarpininkais

Be aukščiau minėtų pranašumų, bendradarbiavimas su Įgaliotais tarpininkais suteikia žymiai ekonomiškesnę prieigą prie Lloyd‘s nei kitais būdais (pvz. atvirosios rinkos sąlygomis).

Lloyd‘s saugo visus „Įgaliotų tarpininkų“ sąrašus, kuriuose Jūs galite rasti informaciją apie tai, kurie „Įgalioti Lloyd‘s tarpininkai“ yra patvirtinti Jūsų šalyje.

Skundų nagrinėjimo tvarka


Visi skundai pirmiausia teikiami UADBB „Colemont draudimo brokeris“.

UADBB „Colemont draudimo brokeris“
Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Generalinis direktorius Giedrius Čiurinskas
Tel: + 370 5 2109660
El.paštas: giedrius.ciurinskas@colemont.lt

Lloyd‘s vadovaujantis agentas (angl. managing agent), AEGIS Managing Agency Ltd arba aukščiau nurodytas subjektas, kuriam vadovaujantis agentas pavedė jo vardu priimti sprendimą dėl Jūsų skundo, turi raštu pateikti Jums savo sprendimą dėl Jūsų skundo per 15 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

Jei sprendimas dėl Jūsų skundo Jūsų netenkina arba negaunate sprendimo per 15 kalendorinių dienų, galite perduoti šį skundą Lloyd‘s įgaliotajam atstovui Lietuvoje (angl. General Representative for Lithuania), kuris išnagrinės ir įvertins šį skundą bei pateiks Jums galutinį atsakymą  per 30 kalendorinių dienų nuo skundo pateikimo aukščiau nurodytam subjektui dienos. Kontaktiniai duomenys pateikti žemiau:

Tomas Kontautas

Lloyd’s įgaliotasis atstovas Lietuvoje
Sorainen, Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva
Tel. + 370 52 649 376
Faks. + 370 52 685 041
El. paštas: tomas.kontautas@lloyds.com

Jei esate nepatenkinti Lloyd’s įgaliotojo atstovo Lietuvoje (angl. General Representative for Lithuania) galutiniu atsakymu arba negaunate galutinio atsakymo per 30 kalendorinių dienų nuo skundo pateikimo, galite perduoti skundą toliau nurodytai institucijai. Kontaktiniai duomenys pateikti žemiau:

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba
Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva

Aukščiau nurodyta ginčų nagrinėjimo tvarka neapriboja Jūsų teisių, numatytų įstatymuose.
01/04/2014
LSW1849-22

Giedrius Čiurinskas
Generalinis direktorius
Tel: +370 5 2109674
Mob: +370 686 18769
giedrius.ciurinskas@colemont.lt